(08) 3 554 0099

contact@exotic.vn

share

Chuyến đi thực tế chuyên môn của ngành Địa lý gọi là “thực địa”.Thạc sĩ Trương Hoàng Phương vốn xuất thân là giảng viên Khoa Địa lý ĐHSP TP.HCM

(giảng dạy từ 1985-1997) đã tổ chức nhiều chuyến thực địa cho các thầy cô Khoa Địa lý ĐHSP TP.HCM từ Đông Bắc, qua Tây Bắc và sẽ tiếp tục khám phá thiên nhiên Việt Nam trong nhiều chuyến đi sau.

Chúng tôi gọi những chuyến thực địa này là các chuyến đi lần theo trang sách “Thiên nhiên Việt Nam” của cố GS. Lê Bá Thảo - người thầy mà tất cả các sinh viên, học viên sau đại học thế hệ trước năm 2000 luôn thương yêu và kính trọng.

Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình thực địa để thực tế hóa những trang viết thật sinh động và lý thú của “Thiên nhiên Việt Nam”: